Argraffydd aml-swyddogaeth a Llungopiwyr

Mae argraffyddion amlswyddogaethol (MPF) yn cynnig y ffordd fwyaf cost effeithiol ac effeithlon o reoli eich gweithgareddau argraffu. Mae’r dyfeisiau popeth-mewn-un yma yn cyfuno swyddogaethau argraffu, copïo, sganio, ffacsio ac e-bostio, sydd yn golygu eu bod yn adnodd pwerus mewn unrhyw sefydliad. Mae’r amrywiaeth o nodweddion uwch sydd ar gael, yn cynnwys argraffu lliw eglurder uchel, Wifi mewnol, cyflenwi cyflym, codau mynediad unigol a dibynadwyedd eithriadol, yn golygu mai MFPau yw’r dewis cyntaf i sefydliadau sydd yn gweithredu gyda defnyddwyr niferus.

Mae MPFau yn ddelfrydol ar gyfer BBaCh sydd yn tyfu, corfforaethau o’r radd flaenaf, awdurdodau lleol, cyrff y sector cyhoeddus a sefydliadau addysg, ac maent yn gyrru cynhyrchiant tra’n lleihau gwariant yn sylweddol. Gydag amrediad cynhwysfawr o offer swyddfa amlswyddogaethol A3 ac A4 lliw ac unlliw gan Develop, ac amrediad unlliw cynhwysfawr gan Olivetti, gallwn fodloni anghenion yr amgylcheddau gwaith mwyaf heriol.

Gweld Amrediad Ein Cynhyrchion

Cliciwch ar y logos isod i weld amrediad ein cynnyrch

Develop

Olivetti

Sindoh