Ein cwsmeriaid

Rydym yn helpu ein cwsmeriaid i reoli eu hanghenion argraffu a chopïo yn effeithlon, i brofi cynhyrchion sydd yn gwella perfformiad a chreu mwy o arbedion cost. Rydym yn cefnogi pob sefydliad ar draws pob sector, yn cynnwys busnesau, awdurdodau lleol, sefydliadau addysg, byrddau iechyd a chanolfannau meddygol, cyrff y sector cyhoeddus ac elusennau.

Rydym yn cefnogi busnesau sydd yn tyfu drwy ddarparu gwasanaeth allai dyfu yn ôl yr anghenion. Rydym yn neilltuo amser i ddeall eich anghenion ac i ddarparu’r ateb argraffu mwyaf cost effeithiol ac effeithlon.

 • Dyfeisiau MFP popeth-mewn-un
 • Argraffyddion a chopiwyr o ansawdd
 • Amrywiaeth o nodweddion ar gael
 • Yn barod ar gyfer y rhwydwaith
 • Cymorth ôl-werthiant

Rydym wedi datblygu perthynas ers amser maith gyda nifer o sefydliadau o’r radd flaenaf drwy ddarparu atebion argraffu sydd yn barod ar gyfer y rhwydwaith ar gyfer defnyddwyr â mwy nag un safle a defnyddwyr trawsadrannol.

 • Dyfeisiau MFP popeth-mewn-un
 • Amrywiaeth o nodweddion ar gael
 • Wifi Mewnol
 • Yn barod ar gyfer y rhwydwaith
 • Cymorth ôl-werthiant

Mae ein hatebion argraffu fforddiadwy yn helpu nifer o awdurdodau lleol, cyrff y llywodraeth, canolfannau meddygol a sefydliadau addysg i leihau costau a chynyddu effeithlonrwydd gweithredol.

 • Dyfeisiau MFP popeth-mewn-un
 • Amrywiaeth o nodweddion ar gael
 • Wifi Mewnol
 • Yn barod ar gyfer y rhwydwaith
 • Cymorth ôl-werthiant

Mae sefydlu busnes newydd yn cymryd llawer o amser ac yn golygu llawer o fuddsoddi. Rydym yn eich cefnogi drwy ddarparu atebion argraffu fforddiadwy sydd yn gwella effeithlonrwydd o’r cychwyn cyntaf.

 • Ansawdd argraffu eithriadol
 • Opsiynau unlliw a lliw llawn
 • Modelau llai ar gyfer bwrdd gwaith
 • Amrywiaeth o nodweddion ar gael
 • Cymorth ôl-werthiant