Argraffydd

Cartref > Cynnyrch > Argraffydd

Am fuddsoddi mewn system argraffu gyda nifer o swyddogaethau ac allbwn o ansawdd uchel neu ganolbwyntio ar gynhyrchiant ac argraffu â phrisiau ffafriol? Mae'r argraffwyr rydyn ni'n eu cyflenwi yn cyfuno ymarferoldeb helaeth ac argraffu cyflym ag argraffu hynod economaidd - mewn un system.

Ar gyfer timau bach a defnyddwyr unigol, mae ein hystod helaeth o argraffwyr a llungopiwyr yn cynnig gwerth eithriadol. Fel deliwr annibynnol, rydym yn dewis argraffwyr a chopïwyr sy'n darparu ansawdd print rhagorol a rhwyddineb eu defnyddio. Mae ein modelau lliw a mono ar gael gydag ystod o nodweddion gwella perfformiad, gan gynnwys argraffu dwy ochr, WiFi adeiledig a nodweddion diogelwch uwch. Trwy gymryd yr amser i ddeall eich defnydd cyffredinol, gallwn gyflawni eich union anghenion argraffu.

Mae Ar Graff Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn cynnig amrywiaeth o argraffwyr pwynt gwerthu thermol Star Micronics a Zebra!

Mae argraffwyr thermol yn gyflym, yn gost effeithlon, ac yn cynnig dibynadwyedd uchel. Gyda'r gallu i addasu i wahanol amgylcheddau, mae argraffwyr thermol wedi dod yn argraffydd POS o ddewis ar gyfer nifer o wahanol gymwysiadau gan gynnwys marchnadoedd manwerthu, lletygarwch, logisteg, ciosgau, tocynnau a loteri.

Mae Star Micronics a Zebra yn cynhyrchu ystod amrywiol o argraffwyr derbynebau gan roi mwy o ddewis i chi nag erioed o'r blaen!

Mae'r modelau thermol yn cynnwys argraffwyr cyflym ar gyfer derbynebau, tocynnau a labeli, gydag argraffu cydraniad uchel ar gyfer testun clir, graffeg a chodau bar.

Swnio'n ddiddorol? Tyfwch eich busnes hefo ni a chysylltwch heddiw i gael mwy o wybodaeth!

 
Gweld Amrediad Ein Cynhyrchion

Cliciwch ar y logos isod i weld amrediad ein cynhyrchion

Develop

Olivetti

Epson

star

zebra