Cynnyrch

Yn yr adran yma:
  • Argraffydd aml-swyddogaeth a Llungopiwyr - Dyfeisiau argraffu amlswyddogaethol perfformiad uchel sydd yn cyfuno swyddogaethau argraffu, copïo, sganio, ffacsio ac e-bostio, sydd yn golygu eu bod yn adnodd pwerus a chost effeithiol.
  • Argraffydd - Mae ein modelau unlliw a lliw llawn eglurder uchel ar gael gydag amrywiaeth o nodweddion gwella perfformiad, sydd yn ddelfrydol i ddefnyddwyr unigol a thimau bach.
  • Nwyddau - Mae’r holl arlliwiau a deunyddiau traul a gyflenwir gan Ar Graff Cymru yn rhai a gyflenwyd gan y gwneuthurwr eu hunain. Bydd nifer o’n cystadleuwyr yn cyflenwi deunyddiau traul tebyg gan honni mai rhai gwreiddiol ydynt! Mae hynny yn effeithio’n fawr ar ansawdd yr argraffu a gall achosi i’r ddyfais yn berfformio’n wael. Nid ydym yn cyfaddawdu ar ansawdd yn Ar Graff Cymru Cyf!