Covid 19

Mi rydym wedi penderfynu cau ein swyddfa ir cyhoedd ar ol 5 heddiw. Mae pob agwedd arall or busnes dal i redeg fel yr arfer. Mi rydym wedi penderfynu peidio galw ar gwsmeriaid oni bai ein bod yn ymateb i alwadau gwasanaeth. Mi fydd ein staff yn defnyddio menyg un defnydd ac maent gyda cyflenwad o "hand sanitiser" yn ei ceir/faniau.